12 کالا در دسترس میباشد
هلدر داخل تراش قطر 12 برند جی اس جی
هلدر داخل تراش قطر 12 برند جی اس جی ابزار فوق هلدر داخل تراش قطر 12 میلیمتر کد فنی S12MSDQCL07 با برند GSG جی اس جی ایران میباشد، اینسرت یا الماسه یا تیغچه برش قابل استفاده در این هلدر DCMT07 میباشد، قطر دنباله این هلدر 12 میلیمتر است.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش برند GSG قطر 12 کد S12MSTFCL11
هلدر داخل تراش برند GSG قطر 12 کد S12MSTFCL11 ابزار فوق هلدر چپ تراش برند GSG جی اس جی ایران با قطر 12 میلیمتر و کد فنی S12MSTFCL11 میباشد، الماس یا اینسرت مورد استفاده در این هلدر TCMT11 میباشد.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش قطر 12 کدفنی S12MSCLCL06 برند GSG
هلدر داخل تراش قطر 12 کدفنی S12MSCLCL06 برند GSG ابزار فوق هلدر چپ تراش برند GSG جی اس جی ایران با قطر 12 میلیمتر و کد فنی S12MSCLCL06 میباشد، الماس یا اینسرت مورد استفاده در این هلدر CCMT06 میباشد.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش S08 برند MBC
هلدر داخل تراش S08 برند MBC ابزار فوق هلدر داخل تراش S08 برند MBC میباشد، نوع اینسرت (الماس) قابل استفاده در این هلدر CCMT06 است.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش قطر 12 میلیمتر S12MSCLCL09 برند GSG
هلدر داخل تراش قطر 12 میلیمتر S12MSCLCL09 برند GSG هلدر فوق، هلدر داخل تراش جهت چپ تراش برند GSG با قطر 12 میلیمتر میباشد، الماس (اینسرت) مورد استفاده در این هلدر CCMT09 میباشد، قطر دنباله این هلدر 12 میلیمتر است.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBC
هلدر داخل تراش کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBC ابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBC میباشد، نوع اینرست یا الماس قابل استفاده در این هلدر DCMT07 میباشد، جهت این هلدر راست تراش است و قطر هلدر 16 میلیمتر.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش کد فنی  S12M SCLCR 09 برند MBC
هلدر داخل تراش کد فنی S12M SCLCR 09 برند MBC ابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S12M SCLCR 09 برند MBC میباشد، نوع اینرست یا الماس قابل استفاده در این هلدر CCMT09 میباشد، جهت این هلدر راست تراش است و قطر هلدر 12 میلیمتر.
نمایش محصول
هلدر S16Q STFCL داخل تراش برند MBC
هلدر S16Q STFCL داخل تراش برند MBC ابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S16Q-STFCL برند MBC میباشد.قطر هلدر فوق 16 میلیمتر میباشد، جهت تراش این هلدر چپ تراش است، اینسرت مورد استفاده در این هلدر TCMT16 است.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش کد S25S STFCR16 برند MBC
هلدر داخل تراش کد S25S STFCR16 برند MBC ابزار فوق هلدر داخل تراش کد S25S STFCR16 برند MBC میباشد، نوع اینسرت (الماس) مورد استفاده در هلدر TCMT16 میباشد، قطر هلدر 25 میلیمتر است، جهت تراش هلدر راست تراش میباشد.
نمایش محصول
هلدر راست تراش کد S08 SCLCR 06 برند MBC
هلدر راست تراش کد S08 SCLCR 06 برند MBC ابزار فوق هلدر داخل تراش کد S08-SCLCR06 برند MBC میباشد، جهت تراش هلدر راست تراش میباشد، قطر هلدر فوق 8 میلیمتر و الماس تراشکاری مورد استفاده در این هلدر CCMT06 میباشد.
نمایش محصول
هلدر PCLN-R-L برند ZCC
هلدر PCLN-R-L برند ZCC هلدر فوق هلدر داخل تراش ZCC (زد سی سی) با کد PCLN میباشد، هلدر فوق به صورت راست و چپ میباشد که در لیست زیر مشخص شده است.الماس قابل استفاده بر روی این هلدر اینسرت تراشکاری CNMG میباشد.
نمایش محصول
هلدر SCLC الماس CCMT برند ZCC
هلدر SCLC الماس CCMT برند ZCC هلدر CCMT با کد SCLC برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، هلدر داخل تراش فوق مناسب برای استفاده با الماس CCMT میباشد، زاویه هلدر 95 درجه میباشد.
نمایش محصول
12 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت