قلاویز دستی 14mm آلیاژ HSS نوع متریک و گام استاندارد TOTEM
قلاویز دستی 14mm آلیاژ HSS نوع متریک و گام استاندارد TOTEM قلاویز دستی 14mm آلیاژ HSS نوع متریک و گام استاندارد مته هماهنگ با این قلاویز مته 12 میلیمتر، مناسب برای آهن - چدن -برنج TOTEM هندی
نمایش محصول

1 کالا در دسترس میباشد
آپارت