2 کالا در دسترس میباشد
برقو متحرک سایز 12 تا 13.5 فرا
برقو متحرک سایز 12 تا 13.5 فرا برقو ماشینی فرا آلیاژ HSS سایز 12 تا 13.5 طول فاز 39.5 طول کل 145 میلیمتر برند FRA اسلونی
نمایش محصول
برقو متحرک سایز 13.5 تا 15.5 میلیمتر FRA
برقو متحرک سایز 13.5 تا 15.5 میلیمتر FRA برقو ماشینی فرا آلیاژ HSS سایز 13.5 تا 15.5 طول فاز 43 طول کل 150 میلیمتر برند FRA اسلونی
نمایش محصول
2 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت