دنباله فرز تی قطر 9mm طول 100mm برند AFRA
دنباله فرز تی قطر 9mm طول 100mm برند AFRA محصول فوق فرز T تی قطر 9 میلیمتر و دنباله 12 میلیمتر و طول 100 میلیمتر با برند AFRA میباشد.
نمایش محصول

1 کالا در دسترس میباشد
آپارت