2 کالا در دسترس میباشد
شماره انداز سری 7600 اینسایز
شماره انداز سری 7600 اینسایز شماره انداز فوق شماره انداز 6 رقمی سری 7600 اینسایز INSIZE میباشد.
نمایش محصول
تاکومتر کد 9225-405 اینسایز
تاکومتر کد 9225-405 اینسایز تاکومتر یا دور سنج فوق کد 9225-405 برند اینسایز INSIZE با 2 روش اندازه گیری تماسی و غیر تماسی میباشد.از طریق تاکومتر فوق میتوان سرعت خط را اندازه گیری کرد.تاکومتر فوق میتواند حداکثر مقدار، حداقل مقدار و آخرین مقدار را بطور خودکار ذخیره نماید.
نمایش محصول
2 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت