کلیه ای محصولات این فروشگاه به شرط استفاده نکردن به مدت یک هفته قابل عودت و تعویض می باشد. فروشگاه آقای ابزار از شما مشتریان عزیز خواهشمند است که با دقت کامل و مشاوره با فروشندگان فروشگاه در انتخاب ابزار مورد نظرتان به بهترین انتخاب که مد نظرتان است برسید.


استرداد وجه


در صورتی که کاربر از خرید خود منصرف شده باشد و با توافق طرفین، آقای ابزار بعداز ۴۸ ساعت مبلغ خرید را به حساب کاربر که در پنل خود ثبت نموده است عودت خواهد داد.

آپارت