2 کالا در دسترس میباشد
فرز چتری قطر 25mm زاویه 60 درجه فته
فرز چتری قطر 25mm زاویه 60 درجه فته محصول فوق فرز چتری قطر 25 میلیمتر با زاویه 60 درجه ضخامت 10 میلیمتر قطر دنباله فرز چتری 12 میلیمتر بوده و طول کل 67 میلیمتر برند FETTE فته آلمان.
نمایش محصول
فرز چتری قطر 32mm زاویه 45 درجه برند UMV
فرز چتری قطر 32mm زاویه 45 درجه برند UMV محصول فوق فرز چتری قطر 32 میلیمتر با زاویه 45 درجه آلیاژ HSS-CO 5% برند UMV
نمایش محصول
2 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت