چطور در آقای ابزار سفارش خود را ثبت کنم ؟
در حال حاضر نحوه ثبت سفارش در آقای ابزار فقط به صورت تلفنی میباشد.

لطفا از طریق شماره های موجود در بخش ارتباط با ما با کارشناسان آقای ابزار در تماس باشید.

آپارت