9 کالا در دسترس میباشد
پرگار مستقیم اینسایز
پرگار مستقیم اینسایز پرگار مستقیم سری 7247 برند اینسایز INSIZE در سایزهای 15، 20 و 30 سانت میباشد.پرگار فوق ساخته شده از استیل.
نمایش محصول
پرگار داخل سری 7261 اینسایز
پرگار داخل سری 7261 اینسایز پرگار فوق پرگار داخل سری 7261 برند اینسایز INSIZE در سایزهای 15، 20، 30 سانت میباشد ساخته شده از استیل.
نمایش محصول
پرگار خارج سری 7262 اینسایز
پرگار خارج سری 7262 اینسایز پرگار فوق خارج سری 7262 برند اینسایز INSIZE در سایزهای 15، 20 و 30 سانت میباشد.پرگار فوق ساخته شده از فولاد میباشد.
نمایش محصول
پرگار ساعتی سری 2222 اینسایز
پرگار ساعتی سری 2222 اینسایز پرگار فوق پرگار ساعتی داخلی سری 2222 اینسایز INSIZE میباشد.
نمایش محصول
پرگار ساعتی خارج اینسایز
پرگار ساعتی خارج اینسایز پرگار فوق پرگار ساعتی خارج سنج سری 2333 برند اینسایز INSIZE با دقت 0.01mm میباشد.
نمایش محصول
پرگار ساعتی خارج سری 2332 اینسایز
پرگار ساعتی خارج سری 2332 اینسایز پرگار فوق پرگار ساعتی خارج سنج سری 2332 برند اینسایز INSIZE با دقت 0.01mm میباشد.
نمایش محصول
پرگار داخل سنج دیجیتالی سری 2711 اینسایز
پرگار داخل سنج دیجیتالی سری 2711 اینسایز پرگار فوق داخل سنج دیجیتالی سری 2711 برند اینسایز INSIZE از نوع اقتصادی با قابلیت خاموش شدن اتوماتیک.
نمایش محصول
پرگار ساعتی داخل سنج سری 2321 اینسایز
پرگار ساعتی داخل سنج سری 2321 اینسایز پرگار ساعتی داخل سنج سری 2321 برند اینسایز INSIZE میباشد.
نمایش محصول
پرگار ساعتی سری 2223 اینسایز
پرگار ساعتی سری 2223 اینسایز پرگار ساعتی سری 2223 با قابلیت تعویض پراب قابل تعویض برند اینسایز INSIZE میباشد.
نمایش محصول
9 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت