6 کالا در دسترس میباشد
قرقره درب آهنی با تحمل وزن 50 تا 300 کیلوگرمی
قرقره درب آهنی با تحمل وزن 50 تا 300 کیلوگرمی قرقره درب آهنی با تحمل وزن 50 تا 300 کیلوگرمی، یک سیستم قرقره‌ای است که برای درب‌های آهنی با وزن متوسط تا سنگین استفاده می‌شود. این نوع قرقره‌ها طراحی شده‌اند تا بتوانند وزن درب‌هایی را که در محدوده 50 تا 300 کیلوگرم قرار دارند، تحمل کنند.
نمایش محصول
قرقره درب آهنی با بلبرینگ دوبل تحمل وزن 150 تا 300 کیلوگرمی
قرقره درب آهنی با بلبرینگ دوبل تحمل وزن 150 تا 300 کیلوگرمی قرقره درب آهنی با تحمل وزن 150 تا 300 کیلوگرمی، معمولاً از جنس فلزی مانند فولاد استوانه‌ای ساخته می‌شود. این قرقره‌ها دارای مکانیزمی هستند که به درب آهنی امکان باز و بسته شدن به صورت آسان و بدون نیاز به تلاش زیاد را می‌دهد. همچنین، برخی از قرقره‌ها دارای
نمایش محصول
قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 50 تا 260 کیلوگرمی
قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 50 تا 260 کیلوگرمی قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 50 تا 260 کیلوگرمی، یک سیستم قرقره‌ای است که برای درب‌های آهنی با وزن متوسط تا سنگین استفاده می‌شود. این نوع قرقره‌ها با داشتن بلبرینگ دوبل، امکان حرکت صاف و بدون نوسان درب را فراهم می‌کنند و به کاربر امکان باز و بسته
نمایش محصول
قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 80 تا 200 کیلوگرمی
قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 80 تا 200 کیلوگرمی قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 80 تا 200 کیلوگرمی، یک سیستم قرقره‌ای است که برای درب‌های آهنی با وزن متوسط تا سنگین استفاده می‌شود. این نوع قرقره‌ها با داشتن بلبرینگ دوبل، امکان حرکت صاف و بدون نوسان درب را فراهم می‌کنند و به کاربر امکان باز و بسته
نمایش محصول
قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 160 تا 300 کیلوگرمی
قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 160 تا 300 کیلوگرمی قرقره چدنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 160 تا 300 کیلوگرمی، یک سیستم قرقره‌ای است که برای درب‌های آهنی با وزن متوسط تا سنگین استفاده می‌شود. این نوع قرقره‌ها با داشتن بلبرینگ دوبل، امکان حرکت صاف و بدون نوسان درب را فراهم می‌کنند و به کاربر امکان باز و بست
نمایش محصول
قرقره آهنی با بلبرینگ دوبل تحمل 160 تا 300 کیلوگرمی
قرقره آهنی با بلبرینگ دوبل تحمل 160 تا 300 کیلوگرمی قرقره آهنی با بلبرینگ دوبل و تحمل وزن 160 تا 300 کیلوگرمی، یک سیستم قرقره‌ای است که برای درب‌های آهنی با وزن متوسط تا سنگین استفاده می‌شود. این نوع قرقره‌ها با داشتن بلبرینگ دوبل، امکان حرکت صاف و بدون نوسان درب را فراهم می‌کنند و به کاربر امکان باز و بست
نمایش محصول
6 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت