17 کالا در دسترس میباشد
کفتراش SPKT برند ZCC مدل FME02
کفتراش SPKT برند ZCC مدل FME02 ابزار تراش فوق کفتراش مدل FME02 برند ZCC ساخت چین میباشد، الماس مورد استفاده در این کفتراش SPKT بوده مناسب برای فولاد، سوپرآلیاژها و چدن میباشد.
نمایش محصول
کفتراش FMA11 برند ZCC الماس SNEG
کفتراش FMA11 برند ZCC الماس SNEG ابزار فوق کفتراش با تیغه فولادی و چدنی با 8 لبه میباشد، کد کفتراش FMA11 برند ZCC ساخت چین میباشد، الماس تراشکاری مناسب برای این کفتراش SNEG میباشد.
نمایش محصول
کفتراش FMP02 برند ZCC
کفتراش FMP02 برند ZCC ابزار تراش فوق کفتراش FMP02 برند ZCC (زد سی سی) میباشد، الماس مورد استفاده در این کفتراش SEET-PER با زاویه 90 درجه میباشد، الماس فوق ساخت کشور چین میباشد.
نمایش محصول
کفتراش FMA01 برند ZCC
کفتراش FMA01 برند ZCC ابزار برش فوق کفتراش FMA01 برند زد سی سی (ZCC) ساخت کشور چین میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب برای این کفتراش SEET-W میباشد.
نمایش محصول
کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02
کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02 ابزار فوق کفتراش ZCC (زد سی سی) الماس خور (اینسرت) RCKT میباشد، ابزار فوق ساخت چین بوده و از سایز 80 تا 160 میباشد، کفتراش الماس فرزکاری فوق مناسب برای فولاد، فولاد، چدن میباشد، کفتراش فوق دارای لبه های بسیار مقاوم میباشد.
نمایش محصول
کفتراش الماس خور RDKW کد FMR04 برند ZCC
کفتراش الماس خور RDKW کد FMR04 برند ZCC ابزار فوق کفتراش کد FMR04 برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، اینسرت فرزکاری مناسب کفتراش الماس خور فوق اینسرت RDKW میباشد، تیغه های R این کفتراش بسیار مقاوم است.
نمایش محصول
کفتراش الماس خور PNEG کد FMD02 برند ZCC
کفتراش الماس خور PNEG کد FMD02 برند ZCC کفتراش فوق کفتراش ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، کفتراش فوق دارای 12 لبه میباشد، تیغه های این کفتراش به راحتی قابل تعویض میباشد، اینسرت فرزکاری فوق PNEG میباشد.
نمایش محصول
کفتراش FMD02-PN11 برند ZCC
کفتراش FMD02-PN11 برند ZCC کفتراش فوق کفتراش 6 لبه الماس خور با کد FMD02-PN11 برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، الماس مناسب کفتراش فوق الماس فرزکاری PNEG میباشد.
نمایش محصول
کفتراش ZCC کد FMA07 اینسرت ONHU
کفتراش ZCC کد FMA07 اینسرت ONHU ابزار فوق کفتراش فرزکاری ZCC کد FMA07 ساخت چین، اینسرت فرزکاری قابل استفاده در این کفتراش ONHU میباشد.
نمایش محصول
کفتراش OFKT برند ZCC کد FMA04
کفتراش OFKT برند ZCC کد FMA04 کفتراش کد FMA04 برند زد سی سی ZCC ساخت چین میباشد الماس فرزکاری مناسب برای این کفتراش OFKT میباشد، کفتراش فوق دارای 8 تیغه میباشد.
نمایش محصول
کفتراش LNKT مدل FMD03 برند ZCC
کفتراش LNKT مدل FMD03 برند ZCC کفتراش زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، مدل این کفتراش FMD03 بوده و الماس LNKT مناسب این کفتراش میباشد.
نمایش محصول
کفتراش OFKR کد FMA04-OF07 برند ZCC
کفتراش OFKR کد FMA04-OF07 برند ZCC کفتراش فوق مدل FMA04-OF07 یک نوع کفتراش الماس خور برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد الماس فرزکاری مناسب برای این کفتراش OFKR میباشد.
نمایش محصول
یودریل الماس خور SPGT برند ZCC
یودریل الماس خور SPGT برند ZCC ابزار فوق یودریل ZTD05-SP الماس خور SPGT برند زد سی سی (ZCC) میباشد.
نمایش محصول
یودریل WCMX کد ZD03-WC برند ZCC
یودریل WCMX کد ZD03-WC برند ZCC ابزار فوق مته یودریل الماس خور کد ZD03-WC برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، الماس مورد استفاده در این یودریل WCMX میباشد.
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس خور ته رزوه RDKW برند ZCC
فرز انگشتی الماس خور ته رزوه RDKW برند ZCC ابزار فوق فرز انگشتی الماس خور ته رزوه برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، الماس مناسب برای این فرز انگشتی اینسرت RDKW میباشد، فرز انگشتی فوق دارای تیغه R با مقاومت بالا میباشد.
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC
فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC ابزار فوق فرز انگشتی الماس خور FMR03 برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، فرز انگشتی فوق دارای تیغه های R با قدرت بالا میباشد، الماس فرزکاری مناسب برای این فرز انگشتی الماس خور RDKW است.
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس خور FMA07-XP برند ZCC
فرز انگشتی الماس خور FMA07-XP برند ZCC فرز انگشتی الماس خور ONHU با کد FMA07-XP برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، الماس فرزکاری مناسب برای این فرز انگشتی ONHU میباشد.
نمایش محصول
17 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت