کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02

کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02

ابزار فوق کفتراش ZCC (زد سی سی) الماس خور (اینسرت) RCKT میباشد، ابزار فوق ساخت چین بوده و از سایز 80 تا 160 میباشد، کفتراش الماس فرزکاری فوق مناسب برای فولاد، فولاد، چدن میباشد، کفتراش فوق دارای لبه های بسیار مقاوم میباشد.

عنوان محصول: کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02کشور سازنده: چینبرند: ZCC
موجودی انبار: موجود در انبار

کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02

ابزار فوق کفتراش ZCC (زد سی سی) الماس خور (اینسرت) RCKT میباشد، ابزار فوق ساخت چین بوده و از سایز 80 تا 160 میباشد، کفتراش الماس فرزکاری فوق مناسب برای فولاد، فولاد، چدن میباشد، کفتراش فوق دارای لبه های بسیار مقاوم میباشد.

لیست کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02

ModelΦDΦdLapmaxRcuttering edgeszconnector typeweight/kg
Model:FMR02-050-A22-RC12-03ΦD:50Φd:22L:40apmax:6R:6cuttering edgesz:3connector type:Aweight/kg:0.29
Model:FMR02-063-A22-RC12-04ΦD:63Φd:27L:50apmax:6R:6cuttering edgesz:4connector type:Aweight/kg:0.41
Model:FMR02-080-B27-RC12-05ΦD:80Φd:27L:50apmax:6R:6cuttering edgesz:5connector type:Bweight/kg:0.81
Model:FMR02-100-B32-RC12-06ΦD:100Φd:32L:50apmax:6R:6cuttering edgesz:6connector type:Bweight/kg:1.25
Model:FMR02-063-A22-RC16-04ΦD:63Φd:27L:40apmax:8R:8cuttering edgesz:4connector type:Aweight/kg:0.35
Model:FMR02-080-B27-RC16-05ΦD:80Φd:27L:50apmax:8R:8cuttering edgesz:5connector type:Bweight/kg:0.74
Model:FMR02-100-B32-RC16-06ΦD:100Φd:32L:50apmax:8R:8cuttering edgesz:6connector type:Bweight/kg:1.18
Model:FMR02-125-B40-RC16-07ΦD:125Φd:40L:63apmax:8R:8cuttering edgesz:7connector type:Bweight/kg:2.49
Model:FMR02-080-A27-RC20-04ΦD:80Φd:27L:50apmax:10R:10cuttering edgesz:4connector type:Aweight/kg:0.77
Model:FMR02-100-B32-RC20-05ΦD:100Φd:32L:50apmax:10R:10cuttering edgesz:5connector type:Bweight/kg:1.07
Model:FMR02-125-B40-RC20-06ΦD:125Φd:40L:63apmax:10R:10cuttering edgesz:6connector type:Bweight/kg:2.42
Model:FMR02-160-B40-RC20-06ΦD:160Φd:40L:63apmax:10R:10cuttering edgesz:6connector type:Bweight/kg:4.17
Model:FMR02-050-A22-RC12-05ΦD:50Φd:22L:40apmax:6R:6cuttering edgesz:5connector type:Aweight/kg:0.27
Model:FMR02-063-A22-RC12-06ΦD:63Φd:27L:50apmax:6R:6cuttering edgesz:6connector type:Aweight/kg:0.38
Model:FMR02-080-B27-RC12-07ΦD:80Φd:27L:50apmax:6R:6cuttering edgesz:7connector type:Bweight/kg:0.79
Model:FMR02-100-B32-RC12-08ΦD:100Φd:32L:50apmax:6R:6cuttering edgesz:8connector type:Bweight/kg:1.23
Model:FMR02-063-A22-RC16-05ΦD:63Φd:27L:40apmax:8R:8cuttering edgesz:5connector type:Aweight/kg:0.34
Model:FMR02-080-B27-RC16-07ΦD:80Φd:27L:50apmax:8R:8cuttering edgesz:7connector type:Bweight/kg:0.72
Model:FMR02-100-B32-RC16-08ΦD:100Φd:32L:50apmax:8R:8cuttering edgesz:8connector type:Bweight/kg:1.17
Model:FMR02-125-B40-RC16-09ΦD:125Φd:40L:63apmax:8R:8cuttering edgesz:9connector type:Bweight/kg:2.47
Model:FMR02-080-A27-RC20-05ΦD:80Φd:27L:50apmax:10R:10cuttering edgesz:5connector type:Aweight/kg:0.74
Model:FMR02-100-B32-RC20-06ΦD:100Φd:32L:50apmax:10R:10cuttering edgesz:6connector type:Bweight/kg:1.07
Model:FMR02-125-B40-RC20-07ΦD:125Φd:40L:63apmax:10R:10cuttering edgesz:7connector type:Bweight/kg:2.39
Model:FMR02-160-B40-RC20-08ΦD:160Φd:40L:63apmax:10R:10cuttering edgesz:8connector type:Bweight/kg:4.06
برخی محصولات
کفتراش الماس خور RDKW کد FMR04 برند ZCC
کفتراش الماس خور RDKW کد FMR04 برند ZCCابزار فوق کفتراش کد FMR04 برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، اینسرت فرزکاری مناسب کفتراش الماس خور فوق اینسرت RDKW میباشد، تیغه های R این کفتراش بسیار مقاوم است.
نمایش محصول
کفتراش OFKR کد FMA04-OF07 برند ZCC
کفتراش OFKR کد FMA04-OF07 برند ZCCکفتراش فوق مدل FMA04-OF07 یک نوع کفتراش الماس خور برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد الماس فرزکاری مناسب برای این کفتراش OFKR میباشد.
نمایش محصول
کفتراش الماس خور PNEG کد FMD02 برند ZCC
کفتراش الماس خور PNEG کد FMD02 برند ZCCکفتراش فوق کفتراش ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، کفتراش فوق دارای 12 لبه میباشد، تیغه های این کفتراش به راحتی قابل تعویض میباشد، اینسرت فرزکاری فوق PNEG میباشد.
نمایش محصول
کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02
کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02ابزار فوق کفتراش ZCC (زد سی سی) الماس خور (اینسرت) RCKT میباشد، ابزار فوق ساخت چین بوده و از سایز 80 تا 160 میباشد، کفتراش الماس فرزکاری فوق مناسب برای فولاد، فولاد، چدن میباشد، کفتراش فوق دارای لبه های بسیار مقاوم میباشد.
نمایش محصول
کفتراش ZCC کد FMA07 اینسرت ONHU
کفتراش ZCC کد FMA07 اینسرت ONHUابزار فوق کفتراش فرزکاری ZCC کد FMA07 ساخت چین، اینسرت فرزکاری قابل استفاده در این کفتراش ONHU میباشد.
نمایش محصول
کفتراش LNKT مدل FMD03 برند ZCC
کفتراش LNKT مدل FMD03 برند ZCCکفتراش زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، مدل این کفتراش FMD03 بوده و الماس LNKT مناسب این کفتراش میباشد.
نمایش محصول
کفتراش FMA01 برند ZCC
کفتراش FMA01 برند ZCCابزار برش فوق کفتراش FMA01 برند زد سی سی (ZCC) ساخت کشور چین میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب برای این کفتراش SEET-W میباشد.
نمایش محصول
کفتراش OFKT برند ZCC کد FMA04
کفتراش OFKT برند ZCC کد FMA04کفتراش کد FMA04 برند زد سی سی ZCC ساخت چین میباشد الماس فرزکاری مناسب برای این کفتراش OFKT میباشد، کفتراش فوق دارای 8 تیغه میباشد.
نمایش محصول
کفتراش FMD02-PN11 برند ZCC
کفتراش FMD02-PN11 برند ZCCکفتراش فوق کفتراش 6 لبه الماس خور با کد FMD02-PN11 برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، الماس مناسب کفتراش فوق الماس فرزکاری PNEG میباشد.
نمایش محصول
کفتراش FMA11 برند ZCC الماس SNEG
کفتراش FMA11 برند ZCC الماس SNEGابزار فوق کفتراش با تیغه فولادی و چدنی با 8 لبه میباشد، کد کفتراش FMA11 برند ZCC ساخت چین میباشد، الماس تراشکاری مناسب برای این کفتراش SNEG میباشد.
نمایش محصول
آپارت