9 کالا در دسترس میباشد
فرز اره ای قطر 50mm ضخامت 1mm آلیاژ HSSE آلاتا
فرز اره ای قطر 50mm ضخامت 1mm آلیاژ HSSE آلاتا فرز اره ای قطر 50mm ضخامت 1mm آلیاژ HSSE آلاتا کی از انواع فرز است که به دلیل داشتن تعداد زیادی دندانه در قسمت لبه خود به این نام شناخته می شود. از فرز اره ای برای براده برداری ، برش و ایجاد شیار بر روی قطعات مختلف استفاده می شود. ALATA
نمایش محصول
فرز اره ای قطر 63mm ضخامت 1mm آلیاژ HSS روس
فرز اره ای قطر 63mm ضخامت 1mm آلیاژ HSS روس فرز اره ای قطر 63mm ضخامت 1mm آلیاژ HSS روس یکی از انواع فرز است که به دلیل داشتن تعداد زیادی دندانه در قسمت لبه خود به این نام شناخته می شود. از فرز اره ای برای براده برداری ، برش و ایجاد شیار بر روی قطعات مختلف استفاده می شود.
نمایش محصول
فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 3mm آلیاژ HSS
فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 3mm آلیاژ HSS فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 3mm آلیاژ HSS روسی یکی از انواع فرز است که به دلیل داشتن تعداد زیادی دندانه در قسمت لبه خود به این نام شناخته می شود. از فرز اره ای برای براده برداری ، برش و ایجاد شیار بر روی قطعات مختلف استفاده می شود.
نمایش محصول
فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 1mm آلیاژ HSSE آلاتا
فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 1mm آلیاژ HSSE آلاتا فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 1mm آلیاژ HSSE آلاتا یکی از انواع فرز است که به دلیل داشتن تعداد زیادی دندانه در قسمت لبه خود به این نام شناخته می شود. از فرز اره ای برای براده برداری ، برش و ایجاد شیار بر روی قطعات مختلف استفاده می شود.
نمایش محصول
فرز اره ای قطر 50mm ضخامت 1mm آلیاژ HSS روسی
فرز اره ای قطر 50mm ضخامت 1mm آلیاژ HSS روسی فرز اره‌ای با قطر 50 میلیمتر و ضخامت 1 میلیمتر از آلیاژ HSS برند روسی ساخت کشور روسیه
نمایش محصول
فرز اره ای قطر 100mm ضخامت 2mm HSSE برند ALATA
فرز اره ای قطر 100mm ضخامت 2mm HSSE برند ALATA فرز اره ای قطر 100mm ضخامت 2mm HSSE برند ALATA یکی از انواع فرز است که به دلیل داشتن تعداد زیادی دندانه در قسمت لبه خود به این نام شناخته می شود. از فرز اره ای برای براده برداری ، برش و ایجاد شیار بر روی قطعات مختلف استفاده می شود. برند آلاتا
نمایش محصول
فرز اره ای قطر 40mm ضخامت 1.2mm آلیاژ HSS روسی
فرز اره ای قطر 40mm ضخامت 1.2mm آلیاژ HSS روسی فرز اره ای قطر 40mm ضخامت 1.2mm آلیاژ HSS روسی یکی از انواع فرز است که به دلیل داشتن تعداد زیادی دندانه در قسمت لبه خود به این نام شناخته می شود. از فرز اره ای برای براده برداری ، برش و ایجاد شیار بر روی قطعات مختلف استفاده می شود.
نمایش محصول
فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 2mm آلیاژ HSS روسی
فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 2mm آلیاژ HSS روسی فرز اره ای قطر 80mm ضخامت 2mm آلیاژ HSS روسی یکی از انواع فرز است که به دلیل داشتن تعداد زیادی دندانه در قسمت لبه خود به این نام شناخته می شود. از فرز اره ای برای براده برداری ، برش و ایجاد شیار بر روی قطعات مختلف استفاده می شود.
نمایش محصول
فرز اره ای قطر 100mm ضخامت 1.6mm آلیاژ HSS روسی
فرز اره ای قطر 100mm ضخامت 1.6mm آلیاژ HSS روسی فرز اره ای قطر 100mm ضخامت 1.6mm آلیاژ HSS روسی یکی از انواع فرز است که به دلیل داشتن تعداد زیادی دندانه در قسمت لبه خود به این نام شناخته می شود. از فرز اره ای برای براده برداری ، برش و ایجاد شیار بر روی قطعات مختلف استفاده می شود.
نمایش محصول
9 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت