2 کالا در دسترس میباشد
فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC
فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC ابزار فوق فرز انگشتی الماس خور FMR03 برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، فرز انگشتی فوق دارای تیغه های R با قدرت بالا میباشد، الماس فرزکاری مناسب برای این فرز انگشتی الماس خور RDKW است.
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس خور FMA07-XP برند ZCC
فرز انگشتی الماس خور FMA07-XP برند ZCC فرز انگشتی الماس خور ONHU با کد FMA07-XP برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، الماس فرزکاری مناسب برای این فرز انگشتی ONHU میباشد.
نمایش محصول
2 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت