فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC

فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC

ابزار فوق فرز انگشتی الماس خور FMR03 برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، فرز انگشتی فوق دارای تیغه های R با قدرت بالا میباشد، الماس فرزکاری مناسب برای این فرز انگشتی الماس خور RDKW است.

عنوان محصول: فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC
موجودی انبار: موجود در انبار

فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC

ابزار فوق فرز انگشتی الماس خور FMR03 برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، فرز انگشتی فوق دارای تیغه های R با قدرت بالا میباشد، الماس فرزکاری مناسب برای این فرز انگشتی الماس خور RDKW است.


فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC


لیست فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC

ModelΦDΦdLapmaxRL1cuttering edgeszweight/kg
Model:FMR03-016-XP16-RD08-02ΦD:16Φd:16L:100apmax:4R:4L1:25cuttering edgesz:2weight/kg:0.1
Model:FMR03-025-XP25-RD08-02ΦD:25Φd:25L:100apmax:4R:4L1:30cuttering edgesz:2weight/kg:0.3
Model:FMR03-032-XP32-RD10-02ΦD:32Φd:32L:120apmax:5R:5L1:40cuttering edgesz:2weight/kg:0.7
Model:FMR03-040-XP32-RD12-03ΦD:40Φd:32L:120apmax:6R:6L1:40cuttering edgesz:3weight/kg:0.7
Model:FMR03-050-XP32-RD12-04ΦD:50Φd:32L:120apmax:6R:6L1:40cuttering edgesz:4weight/kg:0.8

برخی محصولات
فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC
فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCCابزار فوق فرز انگشتی الماس خور FMR03 برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، فرز انگشتی فوق دارای تیغه های R با قدرت بالا میباشد، الماس فرزکاری مناسب برای این فرز انگشتی الماس خور RDKW است.
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس خور FMA07-XP برند ZCC
فرز انگشتی الماس خور FMA07-XP برند ZCCفرز انگشتی الماس خور ONHU با کد FMA07-XP برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، الماس فرزکاری مناسب برای این فرز انگشتی ONHU میباشد.
نمایش محصول
آپارت