5 کالا در دسترس میباشد
هلدر گام زنی داخل تراش S32T SIR 16 برند MBC
هلدر گام زنی داخل تراش S32T SIR 16 برند MBC ابزار فوق هلدر گام زنی داخل تراش S32T SIR 16 برند MBC میباشد، جهت هلدر راست تراش بوده و بدنه هلدر فولادی است.
نمایش محصول
هلدر گام زنی رو تراش SEL 20x20 K16 برند MBC
هلدر گام زنی رو تراش SEL 20x20 K16 برند MBC ابزار فوق هلدر گام زنی داخل تراش SEL 20x20 K16 برند MBC میباشد، جهت هلدر چپ تراش میباشد.
نمایش محصول
هلدر گام زنی داخل تراش S20R SIR 16 برند MBC
هلدر گام زنی داخل تراش S20R SIR 16 برند MBC ابزار فوق هلدر گام زنی داخل تراش S20R SIR 16 برند MBC جهت هلدر راست تراش میباشد.همراه هلدر فوق آچار آلن 3 نیز ارائه میگردد.
نمایش محصول
هلدر گام زنی کد SNR برند ZCC
هلدر گام زنی کد SNR برند ZCC هلدر فوق هلدر رزوه زنی کد SNR برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، هلدر گام زنی فوق داخل تراش میباشد.
نمایش محصول
هلدر گام زنی کد SW برند ZCC
هلدر گام زنی کد SW برند ZCC هلدر فوق هلدر گام زنی روتراش کد SW برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد.
نمایش محصول
5 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت