هلدر گام زنی کد SNR برند ZCC

هلدر گام زنی کد SNR برند ZCC

هلدر فوق هلدر رزوه زنی کد SNR برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، هلدر گام زنی فوق داخل تراش میباشد.

عنوان هلدر گام زنی: هلدر گام زنی کد SNR برند ZCCکشور سازنده: چینبرند: ZCCقطر هلدر گام زنی: طبق جدولنوع هلدر گام زنی: طبق جدولجهت هلدر گام زنی: طبق جدول
موجودی انبار: موجود در انبار

هلدر گام زنی کد SNR برند ZCC

هلدر فوق هلدر رزوه زنی کد SNR برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، هلدر گام زنی فوق داخل تراش میباشد.

لیست هلدر گام زنی کد SNR برند ZCC

Modelinventory markLbShødDminL1
Model:SNR0016M16Binventory mark:L:150b:15.5S:12h:15ød:16Dmin:20L1:27
Model:SNR0020Q16Binventory mark:L:180b:19S:14h:18ød:20Dmin:25L1:34
Model:SNR0025M16Binventory mark:L:150b:24S:17h:23ød:25Dmin:32L1:28.8
Model:SNR0032R16Binventory mark:L:200b:31S:22h:30ød:32Dmin:40L1:30.9
Model:SNR0032S16Binventory mark:L:250b:31S:22h:30ød:32Dmin:40L1:30.9
برخی محصولات
هلدر گام زنی رو تراش SEL 20x20 K16 برند MBC
هلدر گام زنی رو تراش SEL 20x20 K16 برند MBCابزار فوق هلدر گام زنی داخل تراش SEL 20x20 K16 برند MBC میباشد، جهت هلدر چپ تراش میباشد.
نمایش محصول
هلدر گام زنی کد SNR برند ZCC
هلدر گام زنی کد SNR برند ZCCهلدر فوق هلدر رزوه زنی کد SNR برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، هلدر گام زنی فوق داخل تراش میباشد.
نمایش محصول
هلدر گام زنی کد SW برند ZCC
هلدر گام زنی کد SW برند ZCCهلدر فوق هلدر گام زنی روتراش کد SW برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد.
نمایش محصول
هلدر گام زنی داخل تراش S32T SIR 16 برند MBC
هلدر گام زنی داخل تراش S32T SIR 16 برند MBCابزار فوق هلدر گام زنی داخل تراش S32T SIR 16 برند MBC میباشد، جهت هلدر راست تراش بوده و بدنه هلدر فولادی است.
نمایش محصول
هلدر گام زنی داخل تراش S20R SIR 16 برند MBC
هلدر گام زنی داخل تراش S20R SIR 16 برند MBCابزار فوق هلدر گام زنی داخل تراش S20R SIR 16 برند MBC جهت هلدر راست تراش میباشد.همراه هلدر فوق آچار آلن 3 نیز ارائه میگردد.
نمایش محصول
آپارت