10 کالا در دسترس میباشد
فرز انگشتی الماس خور قطر 18mm دو الماسه GSG
فرز انگشتی الماس خور قطر 18mm دو الماسه GSG فرز انگشتی الماس خور قطر 18mm دو الماسه کد D18W16L150Z2 APKT10 برند GSG قطر دنباله فرز 16mm طول فرز 150mm
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس خور قطر 16mm دو الماسه GSG
فرز انگشتی الماس خور قطر 16mm دو الماسه GSG فرز انگشتی الماس خور قطر 16mm دو الماسه کد D16W16L150Z2 APKT10 برند GSG قطر دنباله فرز 16mm طول فرز 150mm
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس خور قطر 16mm طول 100 میلیمتر دو الماسه GSG
فرز انگشتی الماس خور قطر 16mm طول 100 میلیمتر دو الماسه GSG فرز انگشتی الماس خور قطر 16mm دو الماسه کد D16.W16.L100.Z2 APKT10 برند GSG قطر دنباله فرز 16mm طول فرز 100mm
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس خور قطر 12mm طول 85 میلیمتر یک الماسه GSG
فرز انگشتی الماس خور قطر 12mm طول 85 میلیمتر یک الماسه GSG فرز انگشتی الماس خور قطر 12mm یک الماسه کد D12.W14.L85.Z1 APKT10 برند GSG قطر دنباله فرز 14mm طول فرز 85mm
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس APKT16 خور قطر 30mm طول 120mm برند GSG
فرز انگشتی الماس APKT16 خور قطر 30mm طول 120mm برند GSG فرز انگشتی الماس APKT16 خور قطر 30mm طول 120mm برند GSG سه الماسه D30 W25 Z3 L120 برند GSG قطر دنباله فرز 25mm طول فرز 120mm
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 12mm طول 120mm برند GSG
فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 12mm طول 120mm برند GSG فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 12mm طول 120mm برند GSG یک الماسه D12.W14.L120.Z1 برند GSG قطر دنباله فرز 14mm طول فرز 120mm
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 14mm طول 150mm برند GSG
فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 14mm طول 150mm برند GSG فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 14mm طول 150mm برند GSG یک الماسه D14W16L150Z1 برند GSG قطر دنباله فرز 16mm طول فرز 150mm
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 18mm طول 150mm برند GSG
فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 18mm طول 150mm برند GSG فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 18mm طول 150mm برند GSG دو الماسه D18W16L150Z2 برند GSG قطر دنباله فرز 16mm طول فرز 150mm
نمایش محصول
فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 16mm طول 150mm برند GSG
فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 16mm طول 150mm برند GSG فرز انگشتی الماس APKT10 خور قطر 16mm طول 150mm برند GSG دو الماسه D16W16L150Z2 برند GSG قطر دنباله فرز 16mm طول فرز 150mm
نمایش محصول
فرز الماس خور کد CMZ01 برند ZCC
فرز الماس خور کد CMZ01 برند ZCC ابزار فوق فرز الماس خور پخ زن با کد CMZ01 برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، مناسب برای فولاد، سوپر آلیاژ، چدن.قطر فرز الماس خور در 12، 25، 32 و 36.
نمایش محصول
10 کالا در دسترس میباشد

فیلتر محصول

آپارت