هلدر PCLN-R-L برند ZCC

هلدر PCLN-R-L برند ZCC

هلدر فوق هلدر داخل تراش ZCC (زد سی سی) با کد PCLN میباشد، هلدر فوق به صورت راست و چپ میباشد که در لیست زیر مشخص شده است.الماس قابل استفاده بر روی این هلدر اینسرت تراشکاری CNMG میباشد.

عنوان هلدر داخل تراش: هلدر PCLN-R-L برند ZCCکشور سازنده: چینبرند: ZCCقطر هلدر داخل تراش: طبق جدولقطر دنباله هلدر داخل تراش: طبق جدلنوع اینسرت (الماسه): CNMG
موجودی انبار: موجود در انبار

هلدر داخل تراش (راست و چپ) کد PCLN-R\L برند ZCC (زد سی سی)

هلدر فوق هلدر داخل تراش ZCC (زد سی سی) با کد PCLN میباشد، هلدر فوق به صورت راست و چپ میباشد که در لیست زیر مشخص شده است.الماس قابل استفاده بر روی این هلدر اینسرت تراشکاری CNMG میباشد.

لیست هلدر داخل تراش (راست و چپ) کد PCLN-R\L برند ZCC (زد سی سی)

Modelinventory markødLDminSheθ
Model:S16M-PCLNR09inventory mark:ød:16L:150Dmin:20S:11h:15e:28θ:-12°
Model:S16R-PCLNR09inventory mark:ød:16L:200Dmin:20S:11h:15e:28θ:-12°
Model:S20Q-PCLNR09inventory mark:ød:20L:180Dmin:25S:13h:18e:31θ:-11°
Model:S20S-PCLNR09inventory mark:ød:20L:250Dmin:25S:13h:18e:31θ:-11°
Model:S25Q-PCLNR09inventory mark:ød:25L:180Dmin:32S:17h:23e:35θ:-10°
Model:S25T-PCLNR09inventory mark:ød:25L:300Dmin:32S:17h:23e:35θ:-10°
Model:S25Q-PCLNR12inventory mark:ød:25L:180Dmin:32S:17h:23e:40θ:-12°
Model:S25T-PCLNR12inventory mark:ød:25L:300Dmin:32S:17h:23e:40θ:-12°
Model:S32R-PCLNR12inventory mark:ød:32L:200Dmin:44S:22h:30e:50θ:-10°
Model:S32U-PCLNR12inventory mark:ød:32L:350Dmin:44S:22h:30e:50θ:-10°
Model:S40S-PCLNR12inventory mark:ød:40L:250Dmin:54S:27h:37e:55θ:-10°
Model:S40V-PCLNR12inventory mark:ød:40L:400Dmin:54S:27h:37e:55θ:-10°
Model:S50S-PCLNR12inventory mark:ød:50L:250Dmin:63S:35h:47e:56θ:-10°
Model:S50W-PCLNR12inventory mark:ød:50L:450Dmin:63S:35h:47e:56θ:-10°
Model:S50S-PCLNR19inventory mark:ød:50L:250Dmin:63S:35h:47e:63θ:-10°
Model:S50W-PCLNR19inventory mark:ød:50L:450Dmin:63S:35h:47e:63θ:-10°
Model:A25R-PCLNR12inventory mark:ød:25L:200Dmin:32S:17h:24e:40θ:-12°
Model:A32S-PCLNR12inventory mark:ød:32L:250Dmin:44S:22h:31e:50θ:-10°
Model:S16M-PCLNL09inventory mark:ød:16L:150Dmin:20S:11h:15e:28θ:-12°
Model:S16R-PCLNL09inventory mark:ød:16L:200Dmin:20S:11h:15e:28θ:-12°
Model:S20Q-PCLNL09inventory mark:ød:20L:180Dmin:25S:13h:18e:31θ:-11°
Model:S20S-PCLNL09inventory mark:ød:20L:250Dmin:25S:13h:18e:31θ:-11°
Model:S25Q-PCLNL09inventory mark:ød:25L:180Dmin:32S:17h:23e:35θ:-10°
Model:S25T-PCLNL09inventory mark:ød:25L:300Dmin:32S:17h:23e:35θ:-10°
Model:S25Q-PCLNL12inventory mark:ød:25L:180Dmin:32S:17h:23e:40θ:-12°
Model:S25T-PCLNL12inventory mark:ød:25L:300Dmin:32S:17h:23e:40θ:-12°
Model:S32R-PCLNL12inventory mark:ød:32L:200Dmin:44S:22h:30e:50θ:-10°
Model:S32U-PCLNL12inventory mark:ød:32L:350Dmin:44S:22h:30e:50θ:-10°
Model:S40S-PCLNL12inventory mark:ød:40L:250Dmin:54S:27h:37e:55θ:-10°
Model:S40V-PCLNL12inventory mark:ød:40L:400Dmin:54S:27h:37e:55θ:-10°
Model:S50S-PCLNL12inventory mark:ød:50L:250Dmin:63S:35h:47e:56θ:-10°
Model:S50W-PCLNL12inventory mark:ød:50L:450Dmin:63S:35h:47e:56θ:-10°
Model:S50S-PCLNL19inventory mark:ød:50L:250Dmin:63S:35h:47e:63θ:-10°
Model:S50W-PCLNL19inventory mark:ød:50L:450Dmin:63S:35h:47e:63θ:-10°
Model:A25R-PCLNL12inventory mark:ød:25L:200Dmin:32S:17h:24e:40θ:-12°
Model:A32S-PCLNL12inventory mark:ød:32L:250Dmin:44S:22h:31e:50θ:-10°
برخی محصولات
هلدر S16Q STFCL داخل تراش برند MBC
هلدر S16Q STFCL داخل تراش برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S16Q-STFCL برند MBC میباشد.قطر هلدر فوق 16 میلیمتر میباشد، جهت تراش این هلدر چپ تراش است، اینسرت مورد استفاده در این هلدر TCMT16 است.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBC
هلدر داخل تراش کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBC میباشد، نوع اینرست یا الماس قابل استفاده در این هلدر DCMT07 میباشد، جهت این هلدر راست تراش است و قطر هلدر 16 میلیمتر.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش کد S25S STFCR16 برند MBC
هلدر داخل تراش کد S25S STFCR16 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش کد S25S STFCR16 برند MBC میباشد، نوع اینسرت (الماس) مورد استفاده در هلدر TCMT16 میباشد، قطر هلدر 25 میلیمتر است، جهت تراش هلدر راست تراش میباشد.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش قطر 12 میلیمتر S12MSCLCL09 برند GSG
هلدر داخل تراش قطر 12 میلیمتر S12MSCLCL09 برند GSGهلدر فوق، هلدر داخل تراش جهت چپ تراش برند GSG با قطر 12 میلیمتر میباشد، الماس (اینسرت) مورد استفاده در این هلدر CCMT09 میباشد، قطر دنباله این هلدر 12 میلیمتر است.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش برند GSG قطر 12 کد S12MSTFCL11
هلدر داخل تراش برند GSG قطر 12 کد S12MSTFCL11ابزار فوق هلدر چپ تراش برند GSG جی اس جی ایران با قطر 12 میلیمتر و کد فنی S12MSTFCL11 میباشد، الماس یا اینسرت مورد استفاده در این هلدر TCMT11 میباشد.
نمایش محصول
هلدر راست تراش کد S08 SCLCR 06 برند MBC
هلدر راست تراش کد S08 SCLCR 06 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش کد S08-SCLCR06 برند MBC میباشد، جهت تراش هلدر راست تراش میباشد، قطر هلدر فوق 8 میلیمتر و الماس تراشکاری مورد استفاده در این هلدر CCMT06 میباشد.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش قطر 12 کدفنی S12MSCLCL06 برند GSG
هلدر داخل تراش قطر 12 کدفنی S12MSCLCL06 برند GSGابزار فوق هلدر چپ تراش برند GSG جی اس جی ایران با قطر 12 میلیمتر و کد فنی S12MSCLCL06 میباشد، الماس یا اینسرت مورد استفاده در این هلدر CCMT06 میباشد.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش قطر 12 برند جی اس جی
هلدر داخل تراش قطر 12 برند جی اس جیابزار فوق هلدر داخل تراش قطر 12 میلیمتر کد فنی S12MSDQCL07 با برند GSG جی اس جی ایران میباشد، اینسرت یا الماسه یا تیغچه برش قابل استفاده در این هلدر DCMT07 میباشد، قطر دنباله این هلدر 12 میلیمتر است.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش S08 برند MBC
هلدر داخل تراش S08 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش S08 برند MBC میباشد، نوع اینسرت (الماس) قابل استفاده در این هلدر CCMT06 است.
نمایش محصول
هلدر داخل تراش کد فنی  S12M SCLCR 09 برند MBC
هلدر داخل تراش کد فنی S12M SCLCR 09 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S12M SCLCR 09 برند MBC میباشد، نوع اینرست یا الماس قابل استفاده در این هلدر CCMT09 میباشد، جهت این هلدر راست تراش است و قطر هلدر 12 میلیمتر.
نمایش محصول
آپارت