فرز R معکوسفرز R معکوس

فرز R معکوس

جهت خرید و مشاوره در مورد فرز R معکوس با کارشناسان آقای ابزار تماس حاصل فرمایید.

عنوان محصول: فرز R معکوسبرند: متفرقه
موجودی انبار: موجود در انبار

فرز R معکوس

جهت خرید و مشاوره در مورد فرز R معکوس با کارشناسان آقای ابزار تماس حاصل فرمایید.

RADIUS
R (+0.0005" , -0.0005")
PILOT DIAMETER
D1
SHANK DIAMETER
D2
OVERALL LENGTH
L1
0.020
0.046
1.8
1-1.2
0.020
0.058
1.8
1-1.2
0.187(3.16)
0.058
7.16
2-1.2
0.187(3.16)
0.248
5.8
3-1.2
0.125(1.8)
0.058
5.16
2-1.2
0.125(1.8)
0.248
5.8
3-1.2
0.093(3.32)
0.058
1.4
2
0.093(3.32)
0.154
3.8
2-1.2
0.062(1.16)
0.058
3.16
2
0.062(1.16)
0.154
5.16
2-1.2
0.031(1.32)
0.046
1.8
1-1.2
0.031(1.32)
0.058
1.8
1-1.2
0.015(1.64)
0.046
1.8
1-1.2
0.015(1.64)
0.058
1.8
1-1.2


برخی محصولات
فرز R معکوس
فرز R معکوسجهت خرید و مشاوره در مورد فرز R معکوس با کارشناسان آقای ابزار تماس حاصل فرمایید.
نمایش محصول
آپارت