هلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKEهلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKEهلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKE

هلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKE

هلدر فوق هلدر تراشکاری نوع روتراش کد MSBN R/L برند OKE (او کا ای) میباشد، ایسنرت تراشکاری مناسب این هلدر SN با شکل هندسی مربع میباشد.زاویه هلدر فوق 75 درجه است.

عنوان هلدر روتراش: هلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKEکشور سازنده: چینبرند: OKEنوع اینسرت: SNابعاد هلدر: طبق جدولجهت هلدر: طبق جدول
موجودی انبار: موجود در انبار

هلدر روتراش تراشکاری MSBNRL برند OKE

هلدر فوق هلدر تراشکاری نوع روتراش کد MSBN R/L برند OKE (او کا ای) میباشد، ایسنرت تراشکاری مناسب این هلدر SN با شکل هندسی مربع میباشد.زاویه هلدر فوق 75 درجه است.

اطلاعات فنی هلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKE

لیست هلدر روتراش تراشکاری MSBNRL برند OKE

TypeLbShae
MSBNL2020K121252017202032
MSBNL2525M121502522252532
MSBNL3225P121702522323232
MSBNL2525M151502522252538
MSBNL3232P151703229323238
MSBNL4032R152003227404038
MSBNL3232P191703227323245
MSBNL4040R192004035404045
MSBNL4040R25092004035404050
MSBNL4040S25092504035404050
MSBNR2020K121252017202032
MSBNR2525M121502522252532
MSBNR3225P121702522323232
MSBNR2525M151502522252538
MSBNR3232P151703229323238
MSBNR4032R152003227404038
MSBNR3232P191703227323245
MSBNR4040R192004035404045
MSBNR4040R25092004035404050
MSBNR4040S25092504035404050
برخی محصولات
هلدر روتراش مستقیم 20x20 برند نوین اینسرت VBMT
هلدر روتراش مستقیم 20x20 برند نوین اینسرت VBMTابزار فوق هلدر روتراش نوع مستقیم برند نوین Novin ساخت ایران میباشد، اینسرت قابل استفاده بر روی این هلدر VBMT 16 میباشد و ...
نمایش محصول
هلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKE
هلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKEهلدر فوق هلدر تراشکاری نوع روتراش کد MSBN R/L برند OKE (او کا ای) میباشد، ایسنرت تراشکاری مناسب این هلدر SN با شکل هندسی مربع میباشد.زاویه هلدر فوق 75 درجه است.
نمایش محصول
هلدر روتراش DWLNR برند OKE
هلدر روتراش DWLNR برند OKEهلدر روتراش DWLNR برند OKE (او کا ای) با زاویه 95 درجه مناسب برای اینسرت WNMG میباشد.
نمایش محصول
هلدر MTGN R/L برند OKE
هلدر MTGN R/L برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش کد MTGN R/L زاویه 90 درجه برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد، اینسرت TNMG مناسب این هلدر میباشد.
نمایش محصول
هلدر PTGN برند OKE
هلدر PTGN برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش PTGN-RL زاویه 90 درجه برند او کا ای OKE میباشد، اینسترت تراشکاری مناسب هلدر فوق TN با شکل هندسی مثلث میباشد.
نمایش محصول
هلدر تراشکاری MSKNR/L برند OKE
هلدر تراشکاری MSKNR/L برند OKEهلدر فوق هلدر تراشکاری روتراش MSKN R/L برند OKE (او کا ای) ساخت چین است، زاویه هلدر فوق 75 درجه میباشد که اینسرت تراشکاری مناسب هلدر فوق شکل هندسی مربع و حرف شناسایی S میباشد.
نمایش محصول
هلدر MRDNN برند OKE
هلدر MRDNN برند OKEهلدر فوق هلدر MRDN برند OKE (او کا ای) ست، اینسترت مناسب هلدر فوق RN با شکل هندسی دایره میباشد.
نمایش محصول
هلدر بغل تراش DCMT11 برند AKKO
هلدر بغل تراش DCMT11 برند AKKOابزار فوق هلدر بغل تراش ابعاد 12x12 برند آکو AKKO میباشد، جهت هلدر چپ تراش میباشد، الماس مورد استفاده در این هلدر DCMT11 است.
نمایش محصول
هلدر PTFN-RL برند OKE
هلدر PTFN-RL برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش PTFN-RL برند OKE او کا ای زاویه 90 درجه میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب هلدر فوق TN با شکل هندسی مثلث میباشد.
نمایش محصول
هلدر QEHS برند ZCC
هلدر QEHS برند ZCCهلدر روتراش کد QEHS برند ZCC ساخت چین
نمایش محصول
آپارت