الماس فرزکاری OFKT برند ZCC

الماس فرزکاری OFKT برند ZCC

الماس فرزکاری فوق یک نوع اینسرت هشت ضلعی برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، اینسرت فوق با کد OFKT شناخته میشود، الماس فرزکاری فوق از جنس کارباید مناسب برای ماشینکاری انواع فولاد، چدن و سوپرآلیاژها میباشد

عنوان اینسرت: الماس فرزکاری OFKT برند ZCCکشور سازنده: چینبرند: ZCCسطح طبقه بندی: طبق جدولنوع عملیات: فرزکاریگرید: طبق جدول
موجودی انبار: موجود در انبار

الماس فرزکاری OFKT برند ZCC

الماس فرزکاری فوق یک نوع اینسرت هشت ضلعی برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، اینسرت فوق با کد OFKT شناخته میشود، الماس فرزکاری فوق از جنس کارباید مناسب برای ماشینکاری انواع فولاد، چدن و سوپرآلیاژها میباشد، فرهم هندسی اینسرت فوق هشت ضلعی با شناسه حرف O میباشد.اینسرت فوق مناسب برای عملیات فرزکاری میباشد.

لیست الماس فرزکاری OFKT برند ZCC

ModelLΦI.CSΦdRgeometry
Model:OFKT05T3-DFL:5.26ΦI.C:12.7S:3.97Φd:4.4R:0.5geometry:DF
برخی محصولات
الماس PNEG برند ZCC
الماس PNEG برند ZCCاینسرت فرزکاری فوق کد PNEG برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، الماس فوق فرم هندسی پنج ضلعی با زاویه 72 درجه میباشد
نمایش محصول
اینسرت تراشکاری TCMT برند OKE
اینسرت تراشکاری TCMT برند OKEالماس تراشکاری فوق TCMT با برند OKE (او کا ای) دارای شکل هندسی مثلث و حرف شناسایی T میباشد.براده شکن های OTF، OTM، OTR برای اینسرت فوق در دسترس میباشد.
نمایش محصول
اینسرت TNMX برند OKE
اینسرت TNMX برند OKEاینسرت تراشکاری فوق کد TNMX برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد.
نمایش محصول
الماس تراشکاری CCGT برند ZCC
الماس تراشکاری CCGT برند ZCCالماس تراشکاری فوق الماس CCGT برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، اینسرت فوق فرم هندسی مربع لوزی با زاویه 80 درجه میباشد، براده شکن این الماس مناسب برای Finishing میباشد
نمایش محصول
الماس تراشکاری WNMG برند ZCC
الماس تراشکاری WNMG برند ZCCاینسرت تراشکاری فوق کد WNMG برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، گل (براده شکن) این الماس تراشکاری WGM، SF، NM، PM، EF، EM، DF، DM میباشد
نمایش محصول
اینسرت RCMT برند OKE
اینسرت RCMT برند OKEالماس RCMT برند OKE (او کا ای) ساخت چین، اینسرت فوق دارای شکل هندسی دایره و حرف شناسایی R میباشد.اینسرت فوق مناسب برای ماشینکاری بر روی فولاد (P) است و عملیات مناسب برای این اینسرت Semi Finishing است.
نمایش محصول
اینسرت تراشکاری CNMA سندویک SANDVIK
اینسرت تراشکاری CNMA سندویک SANDVIKابزار فوق اینسرت تراشکاری یا الماس تراشکاری میباشد که بعضی مواقع به تیغچه برش نیز معروف است.این اینسرت تراشکاری با کد فنی CNMA برند سندویک SANDVIK سوئد میباشد.
نمایش محصول
اینسرت تراشکاری VNMG برند ZCC
اینسرت تراشکاری VNMG برند ZCCالماس تراشکاری VNMG برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، این اینسرت تراشکاری با شکل هندسی لوزی چهار ضلعی دارای براده شکن (گل) NM، PM، SF، EF، EM، NF، DF، DM میباشد.
نمایش محصول
اینسرت TPGN برند ZCC
اینسرت TPGN برند ZCCاینسرت تراشکاری یا الماس تراشکاری کد TPGN برند ZCC ساخت چین.
نمایش محصول
الماس SEET-EF برند ZCC
الماس SEET-EF برند ZCCالماس تراشکاری فوق کد SEET-EF برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، اینسرت تراشکاری فوق دارای یک سوراخ در مرکز میباشد که به وسیله کلمپ و پیج بسته میشود.
نمایش محصول
آپارت