مته چهار شیار سر الماس رونیکس در 3 سایز
مته چهار شیار سر الماس رونیکس در 3 سایز مته چهار شیار سر الماس Ronix رونیکس در سه سایز 110x7 و 110x8 و 160x12 میلیمتر میباشد.جنس نوک مته از نوع کاربید تنگستن میباشد.
نمایش محصول

1 کالا در دسترس میباشد
آپارت