مته سر الماس قطر 18 طول 460 میلیمتر برند شارک SHARK
مته سر الماس قطر 18 طول 460 میلیمتر برند شارک SHARK ابزار فوق مته سر الماس قطر 18 میلیمتر با طول کل 460 میلیمتر برند شارک SHARK میباشد، طول کارگیر در این مته چهار شیار 360 میلیمتر، تعداد الماس بر روی مته چهار الماس میباشد.
نمایش محصول

1 کالا در دسترس میباشد
آپارت