هلدر تراشکاری MSKNR/L برند OKEهلدر تراشکاری MSKNR/L برند OKEهلدر تراشکاری MSKNR/L برند OKE

هلدر تراشکاری MSKNR/L برند OKE

هلدر فوق هلدر تراشکاری روتراش MSKN R/L برند OKE (او کا ای) ساخت چین است، زاویه هلدر فوق 75 درجه میباشد که اینسرت تراشکاری مناسب هلدر فوق شکل هندسی مربع و حرف شناسایی S میباشد.

عنوان هلدر روتراش: هلدر تراشکاری MSKNR/L برند OKEکشور سازنده: چینبرند: OKEنوع اینسرت: SNابعاد هلدر: طبق جدولجهت هلدر: طبق جدول
موجودی انبار: موجود در انبار

هلدر تراشکاری روتراش MSKN R/L برند OKE (او کا ای)

هلدر فوق هلدر تراشکاری روتراش MSKN R/L برند OKE (او کا ای) ساخت چین است، زاویه هلدر فوق 75 درجه میباشد که اینسرت تراشکاری مناسب هلدر فوق شکل هندسی مربع و حرف شناسایی S میباشد.

اطلاعات فنی هلدر تراشکاری MSKNR/L برند OKE

لیست هلدر تراشکاری روتراش MSKN R/L برند OKE (او کا ای)

TypeLbShae
MSKNL2020K121252025202032
MSKNL2525M121502532252532
MSKNL3225P121702532323232
MSKNL2525M151502532252528
MSKNL3232P151703240323238
MSKNL4032R152003240404038
MSKNL3232P191703240323245
MSKNL4040R192004050404045
MSKNL4040S25092504050404050
MSKNR2020K121252025202032
MSKNR2525M121502532252532
MSKNR3225P121702532323232
MSKNR2525M151502532252528
MSKNR3232P151703240323238
MSKNR4032R152003240404038
MSKNR3232P191703240323245
MSKNR4040R192004050404045
MSKNR4040S25092504050404050
برخی محصولات
هلدر PTFN-RL برند OKE
هلدر PTFN-RL برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش PTFN-RL برند OKE او کا ای زاویه 90 درجه میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب هلدر فوق TN با شکل هندسی مثلث میباشد.
نمایش محصول
هلدر MTFN R/L برند OKE
هلدر MTFN R/L برند OKEهلدر فوق هلدر تراشکاری روتراش کد MTFN R/L برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب برای این هلدر شکل هندسی سه گوش (مثلث) و حرف شناسایی T است.زاویه هلدر 90 درجه میباشد.
نمایش محصول
هلدر روتراش DSBN برند OKE
هلدر روتراش DSBN برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش DSBN برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد.اینسرت قابل استفاده در این هلدر SN میباشد.
نمایش محصول
هلدر بغل تراش WNMG برند MBC
هلدر بغل تراش WNMG برند MBCابزار فوق هلدر راست تراش برند MBC میباشد، الماس (اینسرت) مورد استفاده در این هلدر WNMG08 است، همراه این هلدر یک آچار آلن نیز ارائه میگردد، این هلدر به وسیله ی پین و رو بند الماس را نگه می دارد.
نمایش محصول
هلدر روتراش DWLNR برند OKE
هلدر روتراش DWLNR برند OKEهلدر روتراش DWLNR برند OKE (او کا ای) با زاویه 95 درجه مناسب برای اینسرت WNMG میباشد.
نمایش محصول
هلدر MCLN راست و چپ OKE
هلدر MCLN راست و چپ OKEهلدر فوق هلدر با کد فنی MCLNR-L برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد، اینسرت مورد استفاده در این هلدر CN با شکل هندسی لوزی میباشد.جهت گیرش بهتر الماس تراشکاری بر روی هلدر از پیچ و کلمپ استفاده میشود.
نمایش محصول
هلدر روتراش DVVN برند OKE
هلدر روتراش DVVN برند OKEهلدر رو تراش فوق کد DVJNR/L برند OKE (او کا ای) 93 درجه میباشد.اینسرت مورد استفاده در این هلدر VNMG میباشد.
نمایش محصول
هلدر QEKD برند ZCC
هلدر QEKD برند ZCCهلدر ZCC کد QEKD ساخت چین.
نمایش محصول
هلدر روتراش DVJN برند ZCC
هلدر روتراش DVJN برند ZCCهلدر فوق هلدر روتراش تراشکاری کد DVJN برند ZCC (زد سی سی) میباشد،زاویه هلدر فوق 93 درجه است و الماس مورد استفاده بر روی این هلدر روتراش اینسرت VNMG و اینسرت VNMA میباشد
نمایش محصول
هلدر روتراش DVVNN برند ZCC
هلدر روتراش DVVNN برند ZCCهلدر فوق هلدر روتراش تراشکاری کد DVVNN برند ZCC (زد سی سی) میباشد، الماس مورد استفاده بر روی این هلدر روتراش اینسرت VNMG و اینسرت VNMA میباشد، هلدر فوق دارای مانیزم گیرشی کلمپ برای نگهداری اینسرت تراشکاری بوسیله کلمپ از سوراخ مرکزی میباشد.
نمایش محصول
آپارت