مته سر الماس چهار شیار طول 160 توسن TOSAN
مته سر الماس چهار شیار طول 160 توسن TOSAN ابزار فوق مته سر الماس چهار شیار با طول 160 میلیمتر و تعداد دو الماس سر مته میباشد، نوک این مته قطعه الماس استفاده شده است که باعث افزایش سختی نوک مته میشود.
نمایش محصول

1 کالا در دسترس میباشد
آپارت