هلدر PWLN-RL برند OKEهلدر PWLN-RL برند OKEهلدر PWLN-RL برند OKE

هلدر PWLN-RL برند OKE

هلدر فوق هلدر رو تراش کد فنی PWLN-RL برند او کا ای OKE میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب برای هلدر فوق WN میباشد.

عنوان هلدر روتراش: هلدر PWLN-RL برند OKEکشور سازنده: چینبرند: OKEنوع اینسرت: WNابعاد هلدر: طبق جدولجهت هلدر: طبق جدول
موجودی انبار: موجود در انبار

هلدر PWLN-RL او کا ای OKE

هلدر فوق هلدر رو تراش کد فنی PWLN-RL برند او کا ای OKE میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب برای هلدر فوق WN میباشد.

لیست هلدر PWLN-RL او کا ای OKE

TypeLbShae
PWLNL2020K061252025202020
PWLNL2525M061502532252520
PWLNL2020K081252025202026
PWLNL2525M081502532252526
PWLNR1616H061001620161620
PWLNR2020K061252025202020
PWLNR2525M061502532252520
PWLNR2020K081252025202026
PWLNR2525M081502532252526


برخی محصولات
هلدر بغل تراش DNMG15 نوین Novin
هلدر بغل تراش DNMG15 نوین Novinابزار فوق هلدر بغل تراش جهت راست تراش با ابعاد 25x25 میباشد، الماس (اینسرت) مورد استفاده دز این هلدر DNMG15 میباشد.
نمایش محصول
هلدر MVJN برند OKE
هلدر MVJN برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش کد MVJN R/L برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد، اینسرت مورد استفاده در این هلدر VN بوده و زاویه هلدر 93 درجه است.
نمایش محصول
هلدر PWLN-RL برند OKE
هلدر PWLN-RL برند OKEهلدر فوق هلدر رو تراش کد فنی PWLN-RL برند او کا ای OKE میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب برای هلدر فوق WN میباشد.
نمایش محصول
هلدر MRGN R/L برند OKE
هلدر MRGN R/L برند OKEهلدر فوق هلدر MRGN برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد، هلدر فوق در دو حالت راست و چپ است، اینسرت مناسب برای این هلدر اینسرت با شکل هندسی دایره و حرف شناسایی R میباشد.اینسرت RNMG مناسب این هلدر است.
نمایش محصول
هلدر PTFN-RL برند OKE
هلدر PTFN-RL برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش PTFN-RL برند OKE او کا ای زاویه 90 درجه میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب هلدر فوق TN با شکل هندسی مثلث میباشد.
نمایش محصول
هلدر QEKD برند ZCC
هلدر QEKD برند ZCCهلدر ZCC کد QEKD ساخت چین.
نمایش محصول
هلدر MRDNN برند OKE
هلدر MRDNN برند OKEهلدر فوق هلدر MRDN برند OKE (او کا ای) ست، اینسترت مناسب هلدر فوق RN با شکل هندسی دایره میباشد.
نمایش محصول
هلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKE
هلدر تراشکاری MSBN R/L برند OKEهلدر فوق هلدر تراشکاری نوع روتراش کد MSBN R/L برند OKE (او کا ای) میباشد، ایسنرت تراشکاری مناسب این هلدر SN با شکل هندسی مربع میباشد.زاویه هلدر فوق 75 درجه است.
نمایش محصول
هلدر MTJN R/L برند OKE
هلدر MTJN R/L برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش TNMG کد MTJN R/L برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد.
نمایش محصول
هلدر MTGN R/L برند OKE
هلدر MTGN R/L برند OKEهلدر فوق هلدر روتراش کد MTGN R/L زاویه 90 درجه برند OKE (او کا ای) ساخت چین میباشد، اینسرت TNMG مناسب این هلدر میباشد.
نمایش محصول
آپارت